Column Neneh-Maria “Zelfstandig ondernemer en zwanger”

Extra artikel over een algemeen beeld van zwangere medewerkers en mijn ervaring van de combinatie zwangerschap en zelfstandig ondernemer.

Soms zie je dingen vaker omdat het je er raakvlak mee hebt. Je koopt een nieuwe auto en diezelfde auto zie je opeens zoveel rijden. Met mijn zwangerschap zal het best zo zijn dat mij veel meer opvalt over zwangeren. Discriminatie omtrent zwangerschap is echter gelukkig momenteel een belangrijk onderwerp. Via de radio zijn reclames te horen en de maatschappij zet stappen in de goede richting om organisaties meer te stimuleren zwangere sollicitanten niet te discrimineren.

Gek eigenlijk dat iedereen zo ‘gemaakt’ is en toch niet iedereen even enthousiast is over zwangeren op hun werkvloer. Waar ligt dit aan? Naar mijn idee liggen hier verschillende zaken aan ten grondslag. En neem mij niet kwalijk als ik mogelijk wat belangrijke punten niet benoem, maar ik beschrijf het vanuit mijn persoonlijke opinie.

Er zijn twee punten waar ik op in ga wat betreft verbeteringen vanuit werkgevers naar hun zwangere medewerkers. Uitvoering van werk en het lange termijn denken over behoud van werkrelaties.

Laten we beginnen met de werkuitvoering. Sommige werkgevers zijn nog steeds erg gespitst op prestaties van medewerkers uit het verwachtingspatroon van de werkgever/leidinggevende zelf. De situatie verandert en er is natuurlijk ook een daadwerkelijk verschil tussen zwangere of niet zwangere medewerkers. Of een vrouw die in verwachting is echter minder productief is voor de organisatie ligt grotendeels bij de leidinggevende/werkgever zelf. Ik kan niet anders dan mijn eigen specialisatie Affectieve binding benoemen in dit geheel. Wanneer iemand ontevreden is, minder betrokken bij de organisatie, zal deze persoon tijdens de zwangerschap hoogstwaarschijnlijk niet beter gaan presteren. In een situatie waar veel persoonlijk contact is, men weet hoe medewerkers zich voelen, verbondenheid ervaren en naar een gedeeld doel toe werken, is dit totaal anders. Men is eerder geneigd elkaar aan te vullen en in mogelijkheden te denken waardoor er zeer tevreden gewerkt wordt naar de ontwikkeling van de kwaliteit die gewenst is binnen de organisatie.

Helaas heb ik hierin een redelijk negatieve werkervaring opgedaan. Bij het helpen ondersteunen, ontwikkelen en structureren van een zeer snel groeiende organisatie was het verwachtingspatroon niet eenduidig. Verwachtingspatronen goed op elkaar afstemmen in een opdracht is natuurlijk mijn grootste leermoment geweest. Daarnaast zijn niet alle opdrachten een succes, zwanger of niet. Wel kan ik aangeven dat betrokkenheid en inlevingsvermogen vanuit een opdrachtgever van uiterst belang zijn om goede effecten te kunnen bewerkstelligen.

"Leef jouw leven, kom voor jezelf op, doe waar je gelukkig van wordt en laat je vooral stimuleren om te zijn wie jij wilt zijn."

Zelfstandig ondernemer en zwanger

Wat als ik zeg dat de manier van sturing waar ik naar refereer naar mijn idee niet alleen gaat om zwangerschap. Waar ik op doel is dat maatwerk gewenst is op persoonlijk niveau van alle medewerkers, freelancers, opdrachtnemers, zzp’ers, etc. Investeren in personen die voor jou werkzaam zijn, weten wat hen bezighoudt, wat hun achtergrond is en samen leren hoe zij zich tevreden en praktisch kunnen inzetten voor kwaliteitsontwikkeling van de organisatie. Medewerkers zijn mensen, in ieder mensenleven is er wel iets aan de hand van tijd tot tijd, en door daar samen een zo prettig mogelijke situatie van te maken, voelt men zich verbonden met de organisatie. Wat heeft meer waarde dan een zeer gedreven medewerker die zich al te graag gemotiveerd inzet voor een lange werkrelatie bij de organisatie?

Het volgende punt waar ik nog op in wil gaan is het lange termijn denken en het retentiemanagement. Bij medewerkers die in verwachting zijn, denkt men snel aan tijdelijke niet inzetbaarheid, samengaand met vinden van een vervanger. Dit is korte termijn denken en vind ik erg kortzichtig. Het lange termijn denken is waar werkgevers en leidinggevenden beter hun best voor moeten doen. Het kostenplaatje is het ook echt niet goedkoper wanneer er iemand anders gezocht wordt voor een functie. Niet te vergeten dat werkgevers graag willen dat medewerkers langere werkrelaties aangaan met de organisatie. Goed omgaan met de zwangerschap van medewerkers heeft een zeer positieve invloed op een lange en prettige werkrelatie.

Graag wil ik als laatste een voorbeeld aanhalen hoe ik mij binnen korte tijd affectief gebonden begin te voelen met een organisatie. Halverwege mijn zwangerschap ben ik in contact gekomen met iemand die zich inzette voor EPAHS. Ja en inderdaad, dit is de organisatie die het mogelijk maakt dat mijn column online is. Maar nee, zij werken niet op basis van een verwachtingspatroon vanuit de werkgever. Zij werken aan de hand van het stimuleren van de ontwikkeling van samenwerkingspartners, medewerkers en organisaties. Begrip, vertrouwen, persoonlijk contact, de koppen bij elkaar steken om samen verder te komen. Dat zijn begrippen die mijn eigenwaarde en inzet hebben verhoogd. Wat ervoor heeft gezorgd dat ik, als we het dan toch hebben over prestaties, de organisatie mede door mij, en ik met hen, verder heb kunnen ontwikkelen.

"Stimuleren versus demotiveren, investeren versus loslaten en gezamenlijk belang versus korte termijn denken."

 Dit gaat organisaties nog een stuk verder helpen in het werken met, nee niet alleen vrouwen die in verwachting zijn, ook waar burn-out, depressies, teveel doorstroom van medewerkers, maar ook bij medewerkers die niet lekker in hun vel zitten. Denk aan wat jij als werkgever kunt doen om samen met jouw medewerkers de organisatie verder te kunnen ontwikkelen. Continue verbetering in plaats van steeds opnieuw op de ‘korte termijn’ willen bekijken hoe iets ‘opgelost’ kan worden.

Voor alle werkende ladies die in verwachting zijn, of onzeker zijn over hun werksituatie en daarom nog niet aandurven om in verwachting te raken. Ja, er zijn ook echt nog werkgevers die aangeven dat ze niet willen dat een vrouw binnen vijf jaar zwanger wordt bijvoorbeeld, belachelijk vind ik het! Leef jouw leven, kom voor jezelf op, doe waar je gelukkig van wordt en laat je vooral stimuleren om te zijn wie jij wilt zijn.

Laat je niet afremmen in jouw eigen geluk, maar vergeet ook niet te leren van situaties die jij als minder prettig hebt ervaren!

 

Neneh – Maria

Organisatiekundige & Specialist Affectieve binding

 

Zelfstandig ondernemer en zwanger